top of page

ANSATTE

CleanerGreen(1).png

KRISTOFFER NORLI

Grunnlegger og CEO

kristoffer@cleanergreen.no

Kristoffer Norli er utdannet siv.ing. innen Produktutvikling og Produksjon. Han er en av grunnleggerne i selskapet og jobber nå som daglig leder. Som daglig leder i en liten startup er oppgavene svært varierende. I hovedsak er Kristoffer ansvarlig for driften av selskapet samt holde oversikt og ta vare på de ansatte. Han jobber mye med forretningsutviklingen, markedet og finansieringen av selskapet. I tillegg bistår han på den tekniske utviklingen av prototypene til selskapet, både innen software og hardware. Kristoffer sitter som nestleder i styret.

CleanerGreen(2).png

STIAN EINE

Grunnlegger og CTO

stian@cleanergreen.no


Stian Eine er også utdannet siv.ing. innen Produktutvikling og Produksjon. Som en av grunnleggerne faller også hans oppgaver ganske bredt, men i hovedsak er han ansvarlig for den tekniske utviklingen. Han har ansvaret for utviklingen innen både software og hardware på prototypene. Stian jobber mye med 3D-modellering av roboten (CAD), programmering av navigasjonen, samt mekanisk sammensetning av hele systemet til roboten. Stian sitter som leder i styret.

CleanerGreen(2).png

ERIK SOLTVEIT STANGE

Forretningsanalytiker

erik@cleanergreen.no

Erik Soltveit Stange har tidligere studert Økonomi og Administrasjon, og er nå på 2. året på Digital Forretningsutvikling. I hovedsak arbeider Erik med forretningsutvikling, markedsorientering, strategi og finansiering. Han har bakgrunn som nestleder og CFO i Shift Hyperloop.

CleanerGreen.png

KONRAD SANDTRØ

Forretningsanalytiker

konrad@cleanergreen.no

Konrad Sandtrø har en bachelor i Digital Forretningsutvikling og studerer nå Master i Ledelse av Teknologi. I hovedsak arbeider Konrad med forretningsutvikling, markedsorientering, strategi og finansiering. Han har bakgrunn som CMO i Shift Hyperloop.

CleanerGreen(1).png

EMMA LERVÅG

Mechanical Engineer

Emma Lervåg går 3. året på Kybernetikk og Robotikk. Hun jobber med både software og hardware, blant annet innenfor plukking og navigasjon av roboten. Emma har automasjonsfagbrev.

CleanerGreen.png

DANIEL SKAUGE

Software Engineer

Daniel Skauge går 3. året på Kybernetikk og Robotikk. Han utvikler datasyn og autnomi i roboten, og har bakgrunn som Perception Engineer i Ascend.

Ansatte: Team
bottom of page